38 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერს განცხადებით მიმართავს.

38 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერს განცხადებით მიმართავს. 38 ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერს განცხადებით მიმართავს. ახალგაზრდული ორგანიზაციები მხარს უჭერენ მთავრობის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს შექმნას.